http://artintrans.sellfile.ir/prod-2009419-خلاصه+کتاب+مبانی+نوروسایکولوژی+انسان+جلد+اول+اثر+برایان+کولب+ترجمه+احمد+علی+پور.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-1980319-فروش+جزوه+ارشد+فراگیر+روانشناسی+بالینی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-1777724-تاثیر+مدل+مراقبت+از+خود+اورم+بر+خستگی+بيماران+مبتلا+به+مولتيپل+اسکلروزيس++یک+مطالعه+آزمایشگاهی+بالینی+تصادفی+بصورت+کور.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-1777698-الگوریتم‌های+اکتشافی+هیورستیک+موازی+برای+تشخیص+تشکل+مقیاس‌پذیر.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-484819-الگوریتم+فوق+موازی+برای+مثلث+بندی+درون+هسته+و+برون+هسته+داده+بزرگ+در+E2+و+E3.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-261253-Introducing+organization+theory+معرفی+تئوری+سازمانی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-215960-اکسی+توسن+به+صورت+انتخابی،+نگهداری+و+لیسیدنِ+نوزادان+را+در+دوران+قبل+از+شیر+گرفتن،+افزایش+می+دهد+اما+در+دوران+پس+از+شیر+گرفتن+اینگ.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-191690-درمان+کودکان+مبتلا+به+اختلال+نقص+توجه++بیش+فعالی+ADHD+و+تحریک+پذیری++نتایج+حاصل+از+مطالعه+درمانی+مرکب+در+کودکان+دارای+اختلالADHD+M.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-179280-فتوالستیسیته+کشسان+نگاری+جامع+برای+اندازه+گیری+تنش+باقی+مانده+غیر+مخرب+در+شیشه.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-179278-تأثیر+یک+شکاف+ماتریسی+روی+انتقال+تنش+بر+فیبر+آلومینا+در+رزین+اپوکسی+با+استفاده+از+FEA+و+فوتوالاستیک.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-179274-ارزیابی+میدانی+کلی+از+اجزای+تنش+در+فوتوالاستیسیته+دیجیتال_+مسائل،+اجرا+و+کاربرد.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-179270-بررسی+فتوالاستیکی+مشکلات+مکانیکی+در+به+کارگیری+کاپ+استابولوم+برای+پروتزهای+مفصل+ران.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-179151-مقاله+مربوط+به+امنیت+محاسبات+ابری+تجزیه+و+تحلیل+استراتژیهای+کاهش+خطرات+در+برابر+حمله+های+داخلی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-179147-حریم+خصوصی+و+امنیت+مسائل+مربوط+به+محاسبات+ابری+نقش++موسسات+و+تکامل+سازمانی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-177940-روش+مسیریابی+و+ارزیابی+عملکرد+در+شبکه+های+مقاوم+بر+تاخیر.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-177936-شیوه+ی+کنترل+همروند+تراکنش+ها+برای+سیستم+پایگاه+داده+های+واقعی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-177841-شبکه+های+حسگر+بی+سیم+چالش+های+امنیتی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-177838-تئوری+بازیهای+کاربردی+جهت+تجزیه+و+تحلیل+بزرگ+داده+ها+در+علوم+زمین+و+سنجش+از+راه+دور.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-175483-دسته+بندی+بر+اساس+تجزیه+و+تحلیل+خوشه+ای+یک+روش+فراآموزشی++جدید.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-175481-تأخیر+کم+در+کدهای+تصحیح+خطای+نمادین+مبتنی+بر+کدهای+Reed_Solomon+RS.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-175480-پیش+بینی+ریسک+بازار+چند+سری+زمانی+تحت+حافظه+بلندمدت+هنگامی+که++ارزش+در+معرض+خطر+VAR+بالاتر+از+حد+انتظاراست.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-167285-به+روز+رسانی+مدل+المان++محدود+بر+اساس+خط+نفوذ+تعمیم++میدان+شبه+استاتیکو+کاربرد+مهندسی+پل+آن.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-167284-امنیت+رایانش+ابری.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-167283-چه+اخبار+جدیدی+در+مورد+امنیت+رایانش+ابری+وجود+دارد؟.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-167280-مسائل+امنیت+رایانش+ابری+و+چالش+ها.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-167279-مقاله+رشته+کامپیوتر+با+عنوان+ارزیابی+روش‌های+تحمل‌پذیری+تلرانس+خطای+نرم‌افزار.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-166896-جزوه+ارشد+رشته+های+روانشناسی+عمومی_+روانشناسی+بالینی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-166776-مقاله+رشته+کامپیوتر+مکانیسم+تحمل+خطا+برای+گرید+محاسباتی+با+استفاده+ازالگوریتمCheckpoint.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/prod-166775-مدلسازی+دسترسی+به+محیط+های+شبکه+های+محاسباتی+گریدی+با+استفاده+ار+SAN+ها.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-186922-فروش++خلاصه+کتاب+مبانی+نوروسایکولوژی+انسان+pdf.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-186923-فروش++خلاصه+کتاب+مبانی+نوروسایکولوژی+انسان+pdf.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-156975-مقالات+پزشکی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-35746-مهندسی+عمران.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-15169-مقاله+در+باره+روانشناسی+و+روانپزشکی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-11480-تحقیق+های+آماده++روانشناسی+و+روانپزشکی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-11479-تحقیق+های+آماده.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-193527-مهندسی+کشاورزی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-10067-مقالات+رشته+مدیریت.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-7659-مقالات++مهندسی+برق.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-7248-مقالات+رشته+مهندسی+مکانیک.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-7119-جزوه+ارشد+رشته+های+روانشناسی+عمومی_+روانشناسی+بالینی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-185357-فروش+جزوه+ارشد+فراگیر+روانشناسی+بالینی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-185358-فروش+جزوه+ارشد+فراگیر+روانشناسی+بالینی.html monthly http://artintrans.sellfile.ir/cat-7043-مقالات+مهندسی+کامپیوتر.html monthly